Česká finanční poradenská a.s.
Vodařská 232/2
619 00 Brno - Horní Heršpice
IČ: 45274070

Založeno 1992

Efektivní řešení závazků společnosti

Pro naše klienty připravujeme takové návrhy řešení jejich finanční situace, které minimalizuje jejich finanční náklady a restrukturalizuje či sníží jejich závazky tak, aby co nejméně zatěžovaly činnost společnosti a zvýšila se efektivita činnosti celého podniku.

 

Takováto řešení jsme pak připraveni realizovat a dosáhnout tak stavu, kdy závazky společnosti budou minimální zátěží, ať už máme na mysli finanční (úrokové) náklady nebo celkové zadlužení podniku. Podobná řešení jsme pochopitelně připraveni navrhnout a realizovat i pro fyzické osoby – podnikatele a také pro nepodnikající občany.

Nákup a prodej pohledávek

Společnost Česká finanční poradenská realizuje odkup souborů pohledávek, a to i problematických a obtížně vymahatelných. Tato služba je určena zejména pro správce konkurzní podstaty a insolvenční správce, ale dohodu o odkupu pohledávek pochopitelně může využít celá podnikatelská sféra a státní správa.

 

Jsme připraveni realizovat také jednotlivé nákupy a prodeje pohledávek. Buď na přímou objednávku zákazníka nebo po důkladné analýze můžeme také zrealizovat obchod na vlastní účet.

 

U těchto jednotlivých obchodů dbáme na pečlivou analýzu a zvážení všech dostupných dokladů a podkladů, abychom snížili riziko takovýchto investic.