Česká finanční poradenská a.s.
Vodařská 232/2
619 00 Brno - Horní Heršpice
IČ: 45274070

Založeno 1992

Správa osobního majetku

 

Česká finanční poradenská nabízí aktivní správu majetku a to jak zajištění počátečních investic tak obhospodařování celého portfolia majetku klienta.

 

Z hlediska počátečních investic doporučíme a zajistíme nákup majetku z celého spektra dostupných aktiv (nemovitosti, cenné papíry, finanční investice, kapitálové investice…) dle požadavků klienta tak, abychom dosáhli v co nejlepší možné míře všech tří neslučitelných cílů investic: bezpečnost, výnosnost a likvidita.

 

Pro klienty, kteří disponují majetkem, který nechtějí nebo nemohou v celém rozsahu obhospodařovat (dědictví, podíly na majetku po rozvodovém řízení…) zajistíme plnou správu tohoto majetku a nabídneme jeho optimalizaci z hlediska struktury.

 

 

Co Vám nenabídneme?

-          Nenabídneme Vám bezpečné investice, neboť víme, že školní ekonomická poučka o bezpečných investicích do státních dluhopisů neplatí a jiné bezpečné investice neexistují ani teoreticky. Riziko je zde vždy.

-          Nenabídneme Vám investice do extrémně rizikových finančních derivátů, jako jsou pákové obchody a podobně, neboť víme, že riziko je zde výrazně vyšší než reálně dosažitelný zisk. Než investovat s pákou, to nechť ctěný investor raději navštíví casino. O peníze přijde stejně a je to alespoň zábavnější.

-          Nenabídneme Vám investice do nemovitostí za základě posudkové ceny, neboť víme, že cena nemovitostí se odvíjí jen a jen od reálně dosažitelného nájemného a ceny peněz.

-          Nenabídneme Vám nikdy jednu investici či jeden produkt, neboť víme, že investice musí být rozložená. Neexistuje dlouhodobě zajímavá jediná oblast investic.

-          Nenabídneme Vám penzijní ani jiné fondy, neboť víme, že odpovědný člověk se dokáže na stáří zajistit sám a neměl by se spoléhat na stát (a jakékoli fondy, které investují do státních dluhopisů, což dělají všichni). Nejsme dealery žádné banky ani  jiné finanční instituce.

-          Nenabídneme Vám nic, čemu bychom sami nevěřili!

 

 

Nabízíme osobní a maximální péči o Váš majetek a o Vaši budoucnost. Nic víc, nic míň.