Česká finanční poradenská a.s.
Vodařská 232/2
619 00 Brno - Horní Heršpice
IČ: 45274070

Založeno 1992

Prodej nemovitostí

Prodej nemovitostí zajišťujeme prostřednictvím realitní společnosti ALFAKON s.r.o.

Zaměřujeme se zejména na výrobní objekty, stavební pozemky a zemědělskou ornou půdu.

Prodej skladových zásob

Především pro konkurzní a insolveční správce a likvidátory nabízíme prodej skladových zásob z majetku úpadce či likvidované firmy.

Prodej strojů, zařízení a technologických celků

Nabízíme nalezení zájemce o stroje, zařízení a technologické celky, které nejsou podnikem využívány. Není podstatné, zda jde o zastaralá zařízení nebo stroje nevhodně pořízené, případně jde o majetek likvidované společnosti nebo úpadce.

Zbytkový soubor pohledávek - jednorázový odkup

Nabízíme odkoupení souborů pohledávek bez ohledu na jejich kvalitu, vymahatelnost a právní stav. Všechny tyto skutečnosti zohledňujeme pouze v kupní ceně, ale pohledávky si jinak nevybíráme a kupujeme vždy celý nabízený soubor pohledávek tak, aby se prodávající se žádným neprodejným a neřešitelným zbytkem pohledávek nemusel zatěžovat.