Česká finanční poradenská a.s.
Vodařská 232/2
619 00 Brno - Horní Heršpice
IČ: 45274070

Založeno 1992

Offshore banking – fakta, mýty, účel a možnosti

                Navzdory mainstreamovému tvrzení, že offshore banky a offshore bankovnictví není bezpečné, je na ústupu a vlády světa tvrdě bojují proti jejich existenci, je skutečnost naprosto opačná. Jsou to banky jako každé jiné. A jsou to banky legální, založené podle práva příslušného státu.

                Jistě, někdo v takovéto bance (jako v každé jiné) může mít uloženy nelegálně získané peníze, ale to je něco jiného. Mít v takovéto bance čestně získané peníze je legální. Nepleťme jablka a hrušky…

 

 

                Samozřejmě, každého rozumného člověka napadne, že  offshore banky, stejně, jako offshore společnosti, fungovaly, fungují a fungovat budou z jistých, nepostradatelných důvodů. Žádný bohatý jedinec, korporace, ale ani stát (respektive jeho představitelé), nechce přijít o možnost ukrýt svoje bohatství před nezvanými zraky, zrovna tak, jako se nechce dělit o své bohatství s parazitujícími systémy. Proto, aby systém fungoval, musí na jeho existenci být jednak mezinárodní shoda, a také mezinárodní zákonné normy, ovšem musí být zahalen i rouškou mýtů, aby systém nebyl zdánlivě dostupný všem…rozuměj: nevyvoleným.

                Mnoho lidí se domnívá, že offshore struktury jsou určeny pouze bohatým lidem. Na jednu stranu je pravdou, že struktura, včetně bankovních, naprosto anonymních služeb něco stojí, na druhou stranu je ale potřeba říci, že například otevření účtu u offshore banky stojí jen od 1.000 USD výše.  V mnoha takovýchto bankách navíc můžete účet otevřít on-line bez fyzické přítomnosti. O anonymitě účtů, transakcí apod. pohovoříme někdy příště. V tuto chvíli stačí říci, že všechny offshore banky na světě, mají 100% povinnost mlčenlivosti, čili bankovního tajemství, a požívají statutu licencované banky s různými druhy restrikcí, včetně licence typu A, tzn. bez jakéhokoliv omezení.

                A teď trochu faktů, abychom ukázali, že obavy z offshore bankovnictví nejsou vůbec na místě:

Na účtech offshorových bank je drženo v této chvíli něco mezi 25-35 biliony USD. To odpovídá domácímu hrubému produktu USA a Japonska (25 bilionů) a USA, Japonska a Německa dohromady v případě druhé částky. Tato suma peněz, uložených nebo obhospodařovávaných na účtech offshorových bank, každým rokem roste.

                A které známé banky využívají offshorového bankovnictví, kde tvoří svoje zisky (a vyhýbají se jejich zdanění?). Tady je pár čísel :  Švýcarská UBS drží 1,7 bilionů USD přes svoje dceřiné společnosti na offshorových účtech (to je pro příklad HDP Itálie), Credit Suisse má na offshorových účtech  933 miliard USD, Americká Goldman Sachs 840miliard USD, Bank of Amerika 643 mld USD,  HSBC 390 mld USD, německé banky  363 mld USD,  BNP Paribas  338 mld USD, JPMorgan 284 mld USD atd. Ptáte se, proč tyto velké, kamenné banky drží a točí takové obrovské sumy prostřednictvím offshore bank? Odpověď je zdánlivě jednoduchá: jednak nemusejí dodržovat mnohdy nesmyslné restrikce a příkazy a zákazy národních centrálních bank, a potom, tyto operace jsou zatíženy 0% daní. A toto nulové zdanění se týká i klientů offshorových bank. Takže vše, co vyděláte, máte legálně a legitimně zdaněno bankou a přitom vám z vašeho výdělku žádný stát už nesebere další a další daně.

                Rozumí se samo s sebou, že politické struktury nechtějí přístup k těmto nástrojům otevřít každému, proto se v národních mediích po celé zeměkouli snaží ministerstva offshorové struktury dehonestovat a občany před nimi varovat, jako před nedůvěryhodnými. Přitom jim zastírají pravý důvod, proč si nepřejí, aby lidé v ještě větší míře využívali těchto služeb: jednak by přišli o svoji moc, kterou jim peníze dávají, druhak by přišli o legitimitu toho, proč vůbec někdo lidem vládne a ještě je za jejich snažení trestá výpalným (daněmi), no a hlavně by se mohlo čím dál víc lidí stávat nezávislými a také bohatšími a bohatšími, až by byli schopni stávající politické systémy narušit.

                K té bezpečnosti uložených peněz drobnou poznámku: v EU prostoru vám vlády a centrální banky tvrdí, že jakmile svoje peníze svěříte bance, která není licencovaná v jejich teritoriu, nemáte nárok na pojištění vkladů v případě, že banka zkrachuje.  Evropa vám nabízí v takovém případě náhradu 100tis EUR. Ovšem nedodá, že mimo EU je většina států, a to i ty, které poskytují bankovní licence offshorovým bankám, kde za vaše vklady ručí státy 100% vkladů. Nepřipadá vám takové varování, abyste svoje prostředky nesvěřovali mimo území dohledu EU absurdní? Proč se tak děje snad není nutné vysvětlovat a každý z vás si na to odpoví jistě sám… s hořkým úsměvem na rtech.

                Vy, jako občan, či obchodní společnost, si navíc můžete otevřít účet libovolně kdekoli na světě (pokud vám ho tam banky ovšem umožní otevřít), aniž byste museli cokoliv takového hlásit domácím úřadům. V poslední době je však tlak, zejména na euroamerické ose, doporučovat kamenným bankám, aby neotevíraly účty offshorovým korporacím. V offshorové bance žádné omezení není. Účet tam za splnění nutných podmínek, můžete otevřít ihned a bez problémů. Dobrý odkaz na ověřené offshore banky najdete například zde :  http://www.offshorebanksdirectory.com/

                K bankovním licencím offshorových bank, ještě jedna důležitá poznámka: tyto licence, pokud jsou bez omezení, jsou celosvětové, a tudíž jako banka může takováto společnost působit bez omezení kdekoliv na světě. S tou výhradou, že nesmí mít nikde zřízenu pevnou pobočku s klientskými přepážkami. V dnešní době internetu (protože u offshore banky máte samozřejmě online 24hodinové elektronické bankovnictví k dispozici), se to zdá být jako ten nejmenší problém pro fungování života a práce vašich peněz.

 

 

MG únor 2014

 

Komentáře  

 
# Offshore bankovnictvíJan Boltnar 2014-10-27 19:23
Velice oceňuji vznik této stránky věnující se offshore bankovnictví a offshore účtům, neboť o tomto tématu neexistuje nikdy dostatek informací a navíc se jedná o odvětví, které je ovlivněno celou řadou faktorů, a tak se informace rychle k tomuto tématu mění. Když vysvětluji klientům, kterým zakládáme offshore struktury vyhovující jejich podnikání, tak jim sděluji, že offshore banka není nic jiného než banka nacházející se mimo bydliště vkladatele, obvykle v daňovém ráji, který poskytuje finanční a právní výhody. Mezi nejvýznamnější výhody patří (i) snadný přístup ke vkladům; (ii) nízké nebo žádné zdanění; (iii) větší soukromí (bankovní tajemství). Přičemž k poslednímu bodu nutno dodat, že se nejedná o bezbřehé soukromí, toto je prolomeno na základě mezinárodních norem souvisejících s mezinárodní spoluprací v oblasti trestního práva. Taky na mnohých serverech je mnohdy uváděno, že offshore účty jsou zabezpečeny proti rizikům, ale nutno vždy posuzovat konkrétní případy zvlášť a konkrétní podmínky různých jurisdikcí. Jako příklad, který svědčí pro velkou obezřetnost při výběru vhodných destinací mohu uvést případ z roku 2009. Jednalo se o klienty, kteří měli uloženy své peníze na ostrově Man (UK). V rámci bankovní krize banka nacházející se na ostrově Man vyplatila pouze 24,8 % vkladů v září 2009 a následně 15,2 % v prosinci 2009. Tato banka totiž prohlásila režim kompenzace maximálně do výše 20 a 50 tisíc liber. Klienti mající vklady nad tuto výši nebyli odškodněni. Zatímco britské banky tzv. onshore banky zaručily 100% odškodnění vkladatele. Pokud jde o finance je třeba vždy pečlivě zvažovat kroky a vybírat své partnery.
Nakolik je tato stránka zaměřena na bankovní sektor tak si dovolím pár poznámek ke Kellnerově airBanku, který má velmi zajímavou bankovní politiku založenou na toleranci ČNB. Business model airBanku je založený na tom, že vybírají depozita v Česku za nízké úroky a potom si jimi financují aktivity v jiných státech (Kazachstán, Vietnam, Rusko a další), kde jsou o dost vyšší úrokové sazby. Tak například kdyby si airBank místo půjčování u nás půjčovala peníze v Kazachstánu, tak by to neměli za 1%, ale za cca 10%.Tak není divu, že airBank nám roste a zásobuje televizi reklamou.Otázko u zůstává jak dokáže airBank přelít depozita z Česka do Kazachstánu (kde právě airBank připravuje otevření lokální banky), tak aby to bylo legální a zároveň bez zásahů ČNB. Tady se domnívám, že mezi ČNB musí existovat nějaká úzká vazba založená na vzájemném pochopení a toleranci.
Předpokládám, že to dělají tak, že depozita vytahují přes sekuritizaci dluhu, kdy holandská matka či sestra airBanky vydá dluhopisy a následně airBank skoupí část aktiv firmy. A konečně holandská společnost potom ty peníze vložené českými střadateli do airBank pošle do Kazachstánu nebo jinde do Asie.

JUDr. Jan Boltnar, Ph.D., advokát
Odpovědět na komentář | Odpovědět citací | Odpovědět