Česká finanční poradenská a.s.
Vodařská 232/2
619 00 Brno - Horní Heršpice
IČ: 45274070

Založeno 1992

Krytí dolaru zlatem skončilo před 45 lety

 

Ptal jsem se pro zajímavost několika lidí, kdy byl opuštěn zlatý standard neboli krytí měny zlatem. Odpovědi se velice různily a většinou padaly daleko do historie. Přitom se tak ve skutečnosti nestalo nijak dávno.

Americký dolar opustil svoji vazbu na zlato před 45 lety, 15.srpna 1971.

 

U této měny je to dost zásadní věc, neboť dolar byl historicky za zlato vždy směnitelný a podle Brettonwoodské dohody (z roku 1944, platná od 1945, podepsána i Československou republikou) byl dolar hlavní mezinárodní zúčtovací měnou a následně se stal i platební měnou pro obchod s ropou.

 

Jenže president Nixon zejména díky nákladům na válku ve Vietnamu nedokázal tento dohodnutý stav udržet a vazbu dolaru na zlato (tenkrát 35 USD za trojskou unci) zrušil.

Pochopitelně na  tom velice vydělal. Následovalo totiž výrazné (v krátké době trojnásobné) znehodnocení dolaru vůči zlatu.

Spojené státy přitom drží velké zásoby zlata, takže v dolarovém vyjádření se aktiva státu (vlastně FEDu) výrazně zhodnotila. Stejně tak aktiva některých dalších států, zejména těch velkých, které taká zlato držely. Malé státy, které své rezervy držely převážně v dolarech, najednou zjistily, jak se jim propadá krytí jejich vlastní měny…

 

Na dnešních bankovkách USD ani EUR žádnou zmínku o krytí nenajdete.

Na dolaru je jen napsáno, že věříme v Boha. Asi proto, abychom věřili, že Bůh udrží ten zelený papírek jako něco, za co něco jiného – věc či službu - dostaneme.

 

Zapátral jsem v hromádce bankovek, které mi z různých cest a historicky zbyly, co se na nich vlastně píše.

Jedinou zmínku o krytí jsem našel na poslední stokoruně z Československa. Stojí na ní, že: „bankovky jsou kryty zlatem a ostatními aktivy Státní banky Československé“.

A potom nikde nic. Pozoruhodné. Ani na bankovkách z Evropy, ani z Asie, ani z Afriky, nikde ani zmínka. Pravda, texty na Řeckých drachmách jsem nerozluštil.

Zaujala mě snad jen Italská lira, kde bylo psáno: „10000lir splatno na viděnou pro doručitele“.

 

Čím jsou tedy peníze vlastně kryty, pokud se to na nich nepíše?

 

U dolaru je to stále ještě nějaké zlato (docela dost zlata), které mají Spojené státy americké uloženy ve Fort Knoxu. Dále pak Fed vlastní spoustu dluhopisů (převážně Amerických), takže je měna vlastně kryta budoucím výběrem daní v jurisdikci USA. Jenže zde je třeba poznamenat, že tento budoucí výběr daní by měl pokrýt i ostatní dluhy, které vlastní jiné státy (dnes zejména Čína) a různé fondy a ostatní investoři.

Doufejme jen, že výběr těchto daní postačí alespoň k pokrytí obsluhy tohoto dluhu, tedy vyplácených úroků. U vlastního dluhu snad už nikdo ani neočekává, že by byl někdy splacen, bude se jen obnovovat.

 

U České koruny lze krytí docela pěkně vyčíst ze zpráv ČNB. Bankovky a mince v oběhu jsou kryty zlatem z 0,12%, pokud však započteme (což musíme) i digitální peníze, tedy vklady na účtech, pak musíme toto číslo vydělit ještě zhruba 4x. Nejvýraznější položkou v aktivech ČNB jsou jednoznačně zahraniční cenné papíry a o řád méně pak vklady v zahraničních finančních ústavech. Jako krytí se aktiva zdají dost solidní, nedozvíme se však, o jaké cenné papíry jde. Pokud je mi známo, dluhopisy Řecka v portfoliu nejsou…

 

Euro. Čím je kryté Euro? Přiznám, nevím. Strávil jsem teď hodnou chvíli prohledáváním webových stránek ECB a opět se ukázalo, že Evropští úředníci nemají nic lepšího na práci, než plodit nepotřebné papíry a nevyužitelná data. Nicméně Euro není kryté zlatem vůbec a v aktivech ECB jsou vykazovány vládní (převážně) i nevládní dluhopisy. Jaké, to se nedozvíme. Takže Euro je de facto kryté pouze budoucím výběrem daní. Pane Bože, rád bych tomu věřil…

 

Zastánci zlatého standardu (stříbrného, mixu kovů a podobně) dostali v ekonomické hantýrce krásné označení „metalisté“. Asi tím nejsou myšleni jen posluchači Heavy metalu.

Ač jsem metalista hudební, nejsem tvrdý metalista finanční. Ale i tak se domnívám, že nějaké, alespoň částečné, krytí Eura tvrdými aktivy by určitě nebylo na škodu.

 

 

Autor: JFP