Česká finanční poradenská a.s.
Vodařská 232/2
619 00 Brno - Horní Heršpice
IČ: 45274070

Založeno 1992

Vývoj insolvencí v České republice v roce 2015

 

Praha, leden 2016 – Roční počty insolvenčních návrhů mají svá maxima konečně za sebou. Od vzniku Insolvenčního zákona v roce 2008 do roku 2013 můžeme pozorovat jejich každoroční strmý růst. Historicky nejvyšší hodnota ročního počtu insolvenčních návrhů byla zaznamenána v roce 2013, kdy se celkový počet insolvenčních návrhů zastavil na hodnotě 36.909. V dalších letech již zaznamenáváme poklesy. V roce 2014 se počet insolvenčních návrhů snížil proti roku 2013 o 4,8%. V roce 2015 dochází k dalšímu poklesu, který proti roku 2014 činí již 7,9%.

 

 

V roce 2015 zaznamenáváme pokles podaných insolvenčních návrhů nejen u firem, ale poprvé i u spotřebitelů. Pokles insolvenčních návrhů u firem činil ve srovnání let 2015/2014 15,7% a proti minulému období není již tak radikální. V letech 2014/2013 to bylo dokonce 40,8%. Pozitivní vývoj směrem dolů proběhl u spotřebitelů. V roce 2015 klesl počet insolvenčních návrhů proti roku 2014 o 7%, kdežto v letech 2014/2013 se ještě jednalo o mírný růst (2,2%).

 

Tabulka č. 1: Insolvenční návrhy v ČR

Insolvenční návrhy ČR*

 

 

 

 

2013

2014

2015

Měsíc

Celkem

Firmy

Fyzické osoby vč. nepodnikajících živnostníků

Celkem

Firmy

Fyzické osoby vč. nepodnikajících živnostníků

Celkem

Firmy

Fyzické osoby vč. nepodnikajících živnostníků

1

2702

524

2178

2486

259

2227

2353

264

2095

2

2812

478

2334

3004

292

2712

2831

261

2570

3

3128

505

2623

3329

340

2989

3282

332

2950

4

3058

533

2525

3311

346

2965

2918

280

 2644

5

3069

508

2561

2804

291

2513

2679

244

2435

6

2783

446

2337

2898

290

2608

3025

272

2753

7

2973

431

2542

 3110

 335

 2775

2606

250

2356

8

2906

435

2471

 2618

 248

 2370

2234

218

2016

9

2797

421

2376

 2885

 285

2600

2445

190

2255

10

3549

524

3025

2998

284

2714

 2741

250

 2491

11

3623

554

3069

2768

282

2486

 2599

 208

 2391

12

3509

662

2847

2929

311

2618

 2640

 235

 2405

celkem

36909

6021

30888

35140

3563

31577

32353

3004

29349

* insolvenční návrhy podané, mohou se na daný subjekt opakovat

Zdroj Creditreform, Insolvenční rejstřík

  

Graf č.1: Vývoj insolvenčních návrhů v období roku 2008 – 2015

 Zdroj: Insolvenční rejstřík, Creditreform

 

Změny v počtech insolvenčních návrhů zaznamenáváme i v jednotlivých krajích a odvětvích.

 

Nejvyšší počet insolvenčních návrhů byl podán v roce 2015 stejně jako v loňském roce v hlavním městě Praze. Následuje Jihomoravský kraj, který si v roce 2015 pohoršil a posunul se ze čtvrté pozice v roce 2014 na druhé místo. Dále následuje Moravskoslezský kraj, kde je počet insolvenčních návrhů tradičně vysoký. Naopak snížení počtu insolvencí zaznamenáváme v Jihočeském kraji. V roce 2014 zde byl počet insolvencí třetí nejvyšší, v roce 2015 se situace v regionu zlepšila a Jihočeský kraj se odsunul až na sedmou pozici. Překonal tak dokonce i Středočesky kraj, který dlouhodobě patřil mezi nejstabilnější regiony. Zvýšení počtu insolvencí v roce 2015 posunulo Středočeský kraj na šestou pozici v žebříčku všech čtrnácti krajů. Kraje s nejnižším počtem podaných insolvencí v roce 2015 tak zůstávají stejně jako v roce 2014 kraj Vysočina a Plzeňský kraj a přidává se Královehradecký kraj.

 

Tabulka č. 2: Insolvence dle regionů

Kraj

počet firem v INSOLV 2014

počet firem v INSOLV 2015

registrované firmy 2014

registrované firmy 2015

Insolvence na 1000 registrovaných firem 2014

Insolvence na 1000 registrovaných firem 2015

Hlavní město Praha

832

755

553085

569387

1,50

1,33

Jihomoravský

356

302

299271

302889

1,19

1,00

Moravskoslezský

319

233

249963

250113

1,28

0,93

Pardubický

127

104

116122

117254

1,09

0,89

Olomoucký

146

122

138144

138833

1,06

0,88

Středočeský

246

283

318436

323293

0,77

0,88

Jihočeský

191

132

160463

161780

1,19

0,82

Liberecký

113

91

115094

115782

0,98

0,79

Ústecký

184

134

173381

173584

1,06

0,77

Karlovarský

81

58

76530

76161

1,06

0,76

Zlínský

121

102

138739

139699

0,87

0,73

Královehradecký

126

94

134610

135885

0,94

0,69

Plzeňský

123

96

141880

143057

0,87

0,67

Vysočina

81

62

108437

110147

0,75

0,56

 Zdroj: Creditreform, jedná se o počty IN očištěné o nepodnikající živnostníky   

 

Nejrizikovějším oborem z hlediska náchylnosti k insolvenci byl v roce 2015 papírenský průmysl a sběr a likvidace odpadů. V počtu insolvenčních návrhů se dostaly dokonce před tradičně nejrizikovější obory, kterými jsou těžba, chemický průmysl a výroba z plastů. Dále se mezi vysoce rizikové obory v roce 2015 zařadily telekomunikace, výzkum a vývoj a stejně jako v roce 2014 dopravní a přepravní služby a potravinářství. Nejméně insolvencí bylo stejně jako v roce 2014 ve veřejné správě, v odvětví čištění odpadních vod a ve zdravotnictví.

  

V absolutních číslech bylo nejvíce insolvenčních návrhů podáno v oboru stavebnictví a velkoobchodu. Dalším oborem, kde se firmám v roce 2015 příliš nedařilo, byla oblast služeb v oblasti nemovitostí a poradenství.

 

Tabulka č. 3: Insolvence dle odvětví 

Insolvence dle odvětví

počet insolv. firem 2014

počet insolv. firem 2015

všechny reg.firmy 2014

všechny reg.firmy 2015

Počet insolvencí na 1000 registrovaných firem 2014

Počet insolvencí na 1000 registrovaných firem 2015

papírenský průmysl

4

6

1394

1463

2,87

4,10

sběr a likvidace odpadů

N/A

29

N/A

9232

N/A

3,14

těžba

4

2

687

683

5,82

2,93

chemický průmysl a výroba z plastů

41

22

8254

8277

4,97

2,66

telekomunikace

2

3

1535

1489

1,30

2,01

výzkum a vývoj

1

3

1677

1726

0,60

1,74

dopravní a přepravní služby

160

117

68861

68643

2,32

1,70

potravinářství

57

42

25630

25706

2,22

1,63

dřevařství

32

43

32095

30821

1,00

1,40

cestovní kanceláře

12

16

11581

11725

1,04

1,36

tiskařské služby

21

14

9826

10552

2,14

1,33

strojírenství

54

37

29657

28827

1,82

1,28

nemovitosti

184

199

155626

160074

1,18

1,24

restaurace, hotely

219

178

143290

143317

1,53

1,24

stavba

544

405

326138

328725

1,67

1,23

obchod s auty a pohonnými hmotami

75

67

55045

55974

1,36

1,20

výroba z kovů

90

102

85327

86233

1,05

1,18

velkoobchod

464

365

335940

352639

1,38

1,04

výroba skla, keramiky, stav.materiálu

17

11

11741

11742

1,45

0,94

nakladatelství

9

7

8468

8389

1,06

0,83

maloobchod

220

183

221787

219560

0,99

0,83

architektonické služby, technické zkoušky

59

49

58252

58852

1,01

0,83

finanční zprostředkování, pojištění

51

79

116569

107659

0,44

0,73

opravy a instalace strojů a zařízení

22

19

25106

26177

0,88

0,73

výroba nábytku a ostatní výroba

32

22

34532

33475

0,93

0,66

podnikové poradenství, reklama, ostatní podnik.služby

181

186

287687

296260

0,63

0,63

leasing

12

4

6714

6775

1,79

0,59

energie a zpracování vod

6

11

19203

19185

0,31

0,57

zemědělství a lesnictví

73

67

109223

118877

0,67

0,56

IT služby

45

34

64054

67605

0,70

0,50

textilní a kožedělný průmysl

23

19

36982

37812

0,62

0,50

volný čas, kultura

24

34

68544

69398

0,35

0,49

vzdělání

15

16

43061

44058

0,35

0,36

ostatní osobní služby

26

30

96148

98469

0,27

0,30

zdravotnictví

8

10

38681

38508

0,21

0,26

odbory a spolky

11

12

83086

85465

0,13

0,14

čištění odpadních vod

21

0

N/A

977

N/A

0,00

veřejná správa

0

0

15777

15804

0,00

0,00

 Zdroj: Creditreform, jedná se o počty IN očištěné o nepodnikající živnostníky        

 

Většina insolvenčních návrhů u právnických osob končí prohlášením úpadku, případně je insolvenční návrh zamítnut z nedostatku majetku firmy nebo odmítnut z formálních důvodů.

 

Řešení úpadku je u právnických osob  možné dvěma způsoby, buď konkurzem nebo reorganizací.

 

Konkurs je způsob řešení úpadku spočívající v tom, že na základě rozhodnutí o prohlášení konkursu jsou zjištěné pohledávky věřitelů poměrně uspokojeny.

 Pro celkový počet prohlášených konkurzů byl zlomový rok 2014. Každoroční pravidelný růst počtu konkurzů dosáhl v roce 2014 svého maxima a v roce 2015 poprvé od roku 2008 klesl. Pokles prohlášených konkurzů dosahuje proti roku 2014 8,82%. Hlavní podíl na snížení počtu konkurzů v roce 2015 mají firmy. U právnických osob došlo meziročně k poklesu o 21,11%, naopak u živnostníků zaznamenáváme mírný nárůst proti roku 2014, a to o 4,32%.

 Z celkového počtu firem v konkurzu byl počet živnostníků v konkurzu v roce 2015 1 158, tj. 52,9%. Podíl živnostníků v konkurzu v roce 2015 vzrostl, v roce 2014 činil 46% z celkového počtu firem v konkurzu.

 

Tabulka č. 4: Konkurzy právnických osob a živnostníků 

Konkurzy podnikatelů

 

 

měsíc

2013

2014

2015

firmy

z toho živnostníci

firmy

z toho živnostníci

firmy

z toho živnostníci

1

200

55

193

76

163

73

2

180

59

227

100

180

89

3

180

71

193

94

203

102

4

190

61

206

94

209

110

5

181

62

185

85

191

106

6

167

52

216

91

205

112

7

191

78

228

105

174

97

8

165

83

187

91

163

80

9

179

69

207

94

185

107

10

196

78

200

102

190

100

11

212

87

175

87

187

105

12

183

94

186

91

141

77

celkem

2224

849

2403

1110

2191

1158

 Zdroj: Insolvenční rejstřík, Creditreform

 

Graf č. 2: Počet prohlášených konkurzů – historicky 

 Zdroj: Insolvenční rejstřík, Creditreform

 

V roce 2008 vstoupil v platnost Insolvenční zákon a došlo ke změně metodiky. Do konkurzů již nejsou zahrnovány insolvenční návrhy, které jsou rovnou zamítnuté pro nedostatek majetku.

  

Tabulka č. 5: Firmy v konkurzu dle obratu v roce 2015

IČO

Název

Činnost

Počet zaměstnanců

Obrat v CZK

28227107

KF Oil  s.r.o.

Velkoobchod pohonných hmot, benzínu a motorové nafty

19

6 002 940 000

24241814

RD CZ Energy s.r.o.

Obchodní činnost s elektrickou energií, export elektřiny

2

3 277 868 000

47675853

VOKD, a.s.

Důlně-stavební činnost

480

1 528 944 000

47985640

LIJA a.s.

Obchod s barevnými kovy

24

1 501 690 000

00001091

EFEKTIM a.s.

Kompletní realizace fotovoltaických, větrných, vodních elektráren

10

1 223 427 000

25470639

JUNK TRADE spol. s r.o.

Velkoobchodní činnost v oblasti druhotných surovin, železných a barevných kovů

4

934 259 000

25006223

Střekov Fatty Acids, a.s.

Obchodní činnost s chemickými výrobky

25

916 345 000

25481509

INREX.CZ s.r.o.

Velkoobchodní prodej spotřební elektroniky

3

862 299 000

41603338

TOPGEO BRNO, spol. s r.o.

Stavební činnost

280

832 756 000

27125025

SG GROUP, s.r.o.

Velkoobchod se dřevem, stavebními materiály a sanitou

42

502 324 000

 zdroj: Creditreform

 

Druhým způsobem řešení úpadku  je reorganizace. Jedná se o takový způsob řešení úpadku, kdy dochází k postupnému uspokojování pohledávek věřitelů při zachování provozu dlužníkova podniku.

Do konce roku 2013 byla předpokladem pro povolení reorganizace podmínka, aby obrat firmy, která se dostala do problémů, činil v roce před insolvencí alespoň 100 000 000,- Kč. Druhým kritériem pro povolení reorganizace bylo, aby firma měla minimálně 100 zaměstnanců.

 Tyto přísné podmínky nesplňovala řada firem, které by jinak mohly reorganizaci k řešení úpadku využít. Proto novela Insolvenčního zákona platná od 1.1.2014 snížila kritéria pro povolení reorganizace, a to tak, že roční úhrn čistého obratu firmy byl snížen na 50 mil. Kč a počet zaměstnanců na 50 zaměstnanců. Nově také stačí splnění alespoň jednoho z kritérií.

 

Graf č. 3: Počet povolených reorganizací – historicky

 Zdroj: Insolvenční rejstřík, Creditreform

 

Celkem bylo od počátku platnosti insolvenčního zákona v lednu 2008 do konce roku 2015 soudem povoleno 133 reorganizací. Výjimečný byl rok 2014, kdy zřejmě změnou podmínek, při kterých může společnost v úpadku žádat o reorganizaci, stoupl počet povolených reorganizací na 31. V roce 2015 se počet reorganizací vrátil na svou obvyklou úroveň.

 Z 18 reorganizací, které byly soudem schváleny v roce 2015, byly 4 v průběhu roku přeměněny v konkurz a u společnosti MOSTRO a.s. došlo v listopadu 2015  ke splnění reorganizačního plánu.

 

Poprvé od platnosti Insolvenčního zákona od roku 2008 se v roce 2015 snížily i počty insolvenčních návrhů fyzických osob– spotřebitelů. Pokles proti roku 2014 dosáhl 7,1%.

 

Pro srovnání uvádíme i minulý vývoj, kdy růst insolvenčních návrhů činil mezi roky 2010/2009 149%, v období 2011/2010 66,7%, v letech 2012/2011 35,4%, mezi roky 2013/2012 7,6% a v období 2014/2013 již jen 2,2% (a to i po započtení nepodnikajících živnostníků).

 

Graf č. 4: : Insolvenční návrhy fyzických osob – spotřebitelů

 Zdroj: Insolvenční rejstřík, Creditreform

 

Poslední schválená novela Insolvenčního zákona, která vstoupila v platnost v roce 2014, upravuje podmínky platné pro povolení oddlužení. Zatímco dříve byla základním předpokladem pro povolení oddlužení skutečnost, že dlužník není podnikatelem, revizní novela zákona nyní nehodnotí povahu osoby dlužníka, ale zkoumá zejména povahu jeho dluhů. Základní podmínkou povolení oddlužení je, aby dlužník neměl dluhy z podnikání. Zvažuje se však i doba vzniku dlužníkova dluhu z podnikání, výše a četnost dluhu a doba, kdy dlužník s podnikáním skončil. Současně zákon v paragrafu 389 specifikuje výjimky, kdy určité dluhy oddlužení nebrání.

 

Insolvenci fyzických osob je možné řešit oddlužením. Oddlužení probíhá buď formou zpeněžení majetku dlužníka nebo plněním splátkového kalendáře, kdy dlužník musí během 5 let splatit věřitelům alespoň 30% dluhu. Pokud dlužník není schopen řešit úpadek oddlužením, je prohlašován konkurz.

 

V roce 2015 požádalo o oddlužení celkem  28 495 osob. Z toho bylo oddlužení povoleno v 23 425 případech. V roce 2015 klesl počet žádostí o oddlužení proti roku 2014 o 4,91%, v letech 2014/2013 byl pokles jen 0,2%. Poprvé klesl i počet povolených oddlužení a to o 5,91%. V letech 2014/2013 jsme zaznamenali ještě nárůst povolených oddlužení a to o 13%.

 

Oddlužení formou zpeněžení majetku využilo v průběhu roku 2015 celkem 638 dlužníků, o 18,3% méně než v roce 2014. V ostatních případech bylo oddlužení řešeno nastavením splátkového kalendáře.

 

Graf č. 5: Oddlužení – osobní bankroty v ČR

 Zdroj: Insolvenční rejstřík, Creditreform

 

Věková struktura dlužníků v roce 2014 vykazuje stejné tendence jako v minulých letech. Nárůst povolených oddlužení můžeme pozorovat opět ve skupině nejmladších, tj. do 30 let a to o 3% proti roku 2014. Tradičně nejvyšší počet dlužníků se pohybuje ve věkové kategorii 31 – 40 let a v těsném závěsu následuje skupina 41 – 50 let. Počet dlužníků v těchto kategoriích se meziročně téměř nemění, pokles povolených oddlužení zaznamenáváme ve skupině 51 – 60 let o 1,2% a ve skupině 61 a více let pokles o 1,5%.

  

Graf č. 6: Věková struktura osob, u nichž bylo povoleno oddlužení v roce 2014

Zdroj: Insolvenční rejstřík, Creditreform

 

 

Ministerstvo spravedlnosti připravuje další novelu Insolvenčního zákona, která by měla platit od 1.7.2016. Novela se soustřeďuje zejména na následující okruhy:

 

  • systém ustanovování insolvenčních správců do jednotlivých řízení;
  • posílení dohledu nad výkonem funkce insolvenčního správce;
  • zvýšení transparentnosti insolvenčního řízení, omezení administrativních úkonů insolvenčního soudu a posílení doručování dokumentů do datových schránek;
  • regulace subjektů poskytujících služby související s institutem oddlužení; a
  • intenzivnější ochrana před takzvanými šikanózními insolvenčními návrhy.

 

Legislativní rada vlády projednávala novelu Insolvenčního zákona zatím dvakrát, na svých zasedáních 1. října 2015 a 26. listopadu 2015. V obou případech ji po mnohahodinových diskuzích vrátila zpět k dopracování.

 

 

Očekávání společnosti Creditreform pro rok 2016 jsou optimistická. Vzhledem k současnému vývoji předpokládáme, že růst ekonomiky nastartovaný v roce 2015 bude pokračovat i v letošním roce. V souvislosti s tím se bude zlepšovat i situace na trhu práce a snižovat nezaměstnanost. Současně lze očekávat mírný nárůst mezd a jeho pozitivní dopady v nárůstu domácí poptávky.

 

Vzhledem k ekonomickému vývoji a vzhledem k tomu, že se v minulých letech segment firem prostřednictvím insolvencí a konkurzů výrazně pročistil, očekáváme v oblasti insolvencí firem i pro rok 2016 klesající tendence.

 

Situaci u spotřebitelů však nelze predikovat jednoznačně. Vzhledem k ekonomickému vývoji bychom mohli očekávat také spíš klesající tendence v počtu insolvenčních návrhů. Paradoxně situaci v této skupině může negativně ovlivnit rostoucí poptávka domácností. Vyšší důvěra spotřebitelů v ekonomiku a trh práce může opět roztočit úvěrovou spirálu, kterou část spotřebitelů nemusí ustát. Permanentní zadlužování potvrzují i data ČNB, podle kterých dluhy českých domácností v listopadu 2015 opět vzrostly a to o 6,3 mld. Kč a celkově činí 1,321 bilionu Kč. Meziroční nárůst proti roku 2014 je 90 mld. Kč.

 

 

Autor: tisková zpráva Creditreform