Česká finanční poradenská a.s.
Vodařská 232/2
619 00 Brno - Horní Heršpice
IČ: 45274070

Založeno 1992

Oddlužení – novela insolvenčního zákona 2017

 

Počet podaných návrhů na oddlužení za měsíc červenec 2017 se limitně blíží počtu 0ks!

Počet podaných návrhů na oddlužení do června 2017 se pohyboval dlouhodobě v počtu 2000-2500ks měsíčně.

Proč je tomu tak?

Je to tak správně?

Kdo co chce, kdo o co usiluje, kdo neví co dělá, kdo neví co píše, jaký je cíl?

 

politické řešení zadluženosti obyvatel

 

S ohledem na veřejně vedenou diskusi o dalším vývoji Insolvenčního zákona, jeho novelizaci a obecně řešení problematiky zadluženosti obyvatel, je třeba konečně přijít s řešením, které razantně pomůže systému a na druhou stranu nebude měnit a rušit jeho fungující součásti.

Mám v této oblasti hluboké praktické zkušenosti snad ve všech sférách a ze všech stran této obecně nehezké stránky podnikání, mohl bych hodiny vyprávět veselé i opravdu nepříjemné historky z praxe a domnívám se, že můj skromný názor by mohl přispět k dalšímu formování politiky v této oblasti.

 

Regulace kurzu koruny aneb CUI BONO

 

Člověk nevzdělaný v ekonomii to zřejmě ani nepostihl. Tímto vzděláním postižení jsou však dnes vystaveni značnému utrpení. O ziskovosti našich firem, které exportují, rozhoduje již třetí rok oslabování koruny prováděné intervencemi ČNB na měnovém trhu. Že to je věc z arzenálu totalitních nástrojů je všem zřejmé. Dovolání však není. Udělala to naše nezávislá centrální banka s vlastní kapacitou  tuto pitomost vědecky  zdůvodnit. Prostý politik už  vůbec  nemá  výhrad. Vždyť to prý pomáhá zaměstnanosti  a konkurenceschopnosti českých firem, rozuměj firem z Čech.

Krytí dolaru zlatem skončilo před 45 lety

 

Ptal jsem se pro zajímavost několika lidí, kdy byl opuštěn zlatý standard neboli krytí měny zlatem. Odpovědi se velice různily a většinou padaly daleko do historie. Přitom se tak ve skutečnosti nestalo nijak dávno.

Americký dolar opustil svoji vazbu na zlato před 45 lety, 15.srpna 1971.

 

Vývoj insolvencí v České republice v roce 2015

 

Praha, leden 2016 – Roční počty insolvenčních návrhů mají svá maxima konečně za sebou. Od vzniku Insolvenčního zákona v roce 2008 do roku 2013 můžeme pozorovat jejich každoroční strmý růst. Historicky nejvyšší hodnota ročního počtu insolvenčních návrhů byla zaznamenána v roce 2013, kdy se celkový počet insolvenčních návrhů zastavil na hodnotě 36.909. V dalších letech již zaznamenáváme poklesy. V roce 2014 se počet insolvenčních návrhů snížil proti roku 2013 o 4,8%. V roce 2015 dochází k dalšímu poklesu, který proti roku 2014 činí již 7,9%.