Česká finanční poradenská a.s.
Vodařská 232/2
619 00 Brno - Horní Heršpice
IČ: 45274070

Založeno 1992

Nové území, nová pravidla, nová ekonomika

 

Planeta Země je již zcela osídlena, rozebrána, rozparcelována, rozdělena, a tak již není šance někde vytvořit zcela nový a nezávislý stát s novými pravidly politickými, právními a ekonomickými. Veškeré změny v pravidlech probíhají formou změn pravidel stávajících a v Evropské Unii hlavně pak vymýšlením pravidel nových, kterými se úředníci snaží život občana co nejvíce zkomplikovat.

  

Blíží se však doba, kdy jako lidstvo získáme nový prostor, který bude stávajícími pravidly nedotčen a hlavně jimi ani nebude ovlivňován. Tabula rasa. Zde se můžeme pokusit vytvořit Nový Řád dle nejlepších i nejhorších zkušeností z lidských dějin zde na Zemi.

Tím prostorem je Mars.

Jaké budou na Marsu zákony? A peníze…

Pokud se někdo domnívá, že osídlení planety Mars je hudbou daleké budoucnosti, pak se zřejmě hluboce mýlí. Projekty, které vznikají, mají reálný a praktický základ. Mars One je jedním z nich a zájem dobrodruhů i snílků o tento projekt je obrovský. Pochopitelně, je to dobyvatelská akce, jaká zde dlouho nebyla. Jen by bylo zapotřebí, aby se naše současné přecitlivělé, humanistické multikulti lidstvo (reálně spíše mediální štváči než lidstvo jako celek) smířilo s větším než nulovým rizikem. Akce to nepochybně riskantní bude, ale to bylo dobývání nových území na naší planetě taky a nikdo kvůli pár dětinsky plačícím novinářům expedice nezrušil!

A pokud v dohledné době vyřešíme problém nákladů na cestu na oběžnou dráhu Země cestou Kosmického výtahu, jsme již prakticky na cestě.

Jen vzhůru! Čím dříve, tím lépe!

 

Mars a legislativa

Ve chvíli, kdy počet kolonie na Marsu přesáhne třeba i 10 obyvatel, při 100 lidech již zcela jistě, musí zde být daná pravidla – zákony.

Pokud se někdo domnívá, že na Marsu budou platit pozemské zákony některého státu, třeba místa startu nebo domovské země prvních obyvatel, pak je kosmický naivka. A možná i komický.

Vznikne zde de facto nový stát s novým právním systémem. Právní řád má v demokracii tři složky moci – soudní, výkonnou a rozhodovací/zákonodárnou:

-          pozemské právo zde bude nevymahatelné, soudní složka moci zde ze Země nebude mít vliv, žádní soudci z Francie v bílých parukách sem prostě nepřijedou

-          pozemské právu zde nebude vynutitelné, policie dorazí nejdříve za 7 měsíců, bez možnosti návratu, takže ani nedorazí

-          pozemské právo a rozhodnutí zde bude nevykonatelné, jakékoli usnesení jakéhokoli parlamentu na Zemi zde bude mít na Marsu vliv asi jako nóty jakési paní Aston zaslané panu presidentu Putinovi

 

Právní řád státu Mars 01 musí být předem pečlivě navržen tak, aby plně vyhovoval malé a následně rostoucí kolonii osadníků, kteří se budou muset sami vypořádat se všemi svými záležitostmi. Musí být jednoduchý, pochopitelný, praktický.

Nicméně je zde dokonalá a jedinečná příležitost takový systém navrhnout a již nyní jej předložit k odborné diskusi.

Zákony pro Mars 01 musí být schopny reflektovat specifické otázky:

-          velení, vedení a podřízenost, zejména pak způsob předání moci

-          volební (či jmenovací) systém do všech tří mocenských složek

-          trestní právo

-          soudy vzniklých přestupků a zločinů

-          provedení (výkon) trestu

-          zdravotní péče

-          přijímání nových osadníků ze Země, resp. jejich odsouhlasení ještě před startem ze Země, aby nedošlo k jejich odmítnutí (např. nápad vysídlit sem zločince jako kdysi do Austrálie by se nemusel setkat s pochopením prvoosadníků)

-          náboženská a církevní pravidla

-          vlastnické právo soukromé, firemní a státní

-          vlastnictví nemovitostí a zabírání pozemků

-          firemní právo (právnické osoby)

-          vztahy k okolním státům (nezávisle vznikajícím koloniím, Mars 02…)

-          finanční právo

-          samostatná měna

-          daně

-         

 

Mars a ekonomika

A o peníze jde až v první řadě, jak pravil pan profesor Klaus.

Že by se nějaká forma platidla či směnného prostředku v krátké době mezi osadníky sama nevyvinula, že by zde fungoval čistý komunismus, to normální člověk očekávat nemůže. Proto bude lepší se na tuto situaci připravit a novou měnu a ekonomická pravidla navrhnout předem. Máme zde jedinečnou a unikátní příležitost vymyslet a vybudovat finanční a ekonomický systém, který bude zbaven všech neduhů a nedokonalostí systémů starých, nicméně historicky prověřených na Zemi.

O mnoha úskalích ale i možnostech řešení tohoto problému jsme se zmiňovali již v minulém článku Dobro a zlo, Delfy a Harvard.

 

Proč nová měna? Protože je nesmyl použít jakoukoli měnu pozemskou, jelikož směna za zboží či jiné měny bude nemyslitelná, alespoň po velice dlouhou dobu nerealizovatelná. Vazba na pozemskou ekonomiku jakéhokoli státu nebude existovat.

Je třeba vymyslet zcela novou měnu (prosím s inteligentním názvem, ne stále opakovaný dolar či tolar a nedejte bohové „euro“ nebo „mauro“). K tomu její formu, evidenci (předpokládejme elektronickou měnu) a zejména emisní podmínky. V tomto specifickém případě dokonce navíc počáteční podmínky.

Řešení by mělo být jednoduché, elegantní a zvládnutelné i v malé skupině lidí.

 

Pak nastane otázka na dělení příjmů na soukromé a státní, tedy daně. Opět – měli bychom připravit systém velice jednoduchý, přehledný a efektivní. Žádné DPH, žádné dotace (!), ideálně snad desátky (srážkovou daň z každého příjmu) bez ohledu na náklady, odpisy a účetní kouzla.

 

Můžeme zkusit vyřešit staré dilema úroku, otázku jeho povolení či limitované výše.

 

Můžeme se pustit i do úvah, zda vůbec povolit půjčování peněž, případně povolení půjček třeba jen pro podnikání, nebo v jinak omezeném rozsahu.

 

Můžeme předem řešit, zda vůbec povolit někdy obchodování s finančními deriváty a spustit tak finanční kasino, nebo povolit jen a pouze obchodování s akciemi a případně dluhopisy, pokud nějaké budou.

 

Můžeme řešit problém bankrotů a dluhů.

 

Můžeme, a hlavně měli bychom, předem a včas navrhnout finanční systém, který bude pro nový stát plně funkční a bude vyhovovat potřebám jednotlivce, podnikatele i státu. Možnosti jsou neomezené, stůl je čistý, na skvělé nápady je skvělá doba.

 

Má nějaký ekonom odvahu a sílu nový makroekonomický i mikroekonomický systém navrhnout? Bude mít někdo sílu jej prosadit? Nebo to ponecháme živelnému vývoji a pak se budeme jen divit a poslouchat pláč a stesky naivků a bojovníků za práva všech proti všem?

 

 

Autor: JFP