Česká finanční poradenská a.s.
Vodařská 232/2
619 00 Brno - Horní Heršpice
IČ: 45274070

Založeno 1992

Pohledávky a závazky

Pohledávky a závazky jsou věčné a vděčné téma všech, kteří se pohybují v oblasti podnikání. Závazky se staly v posledních letech také domácím a soukromým tématem, což je pochopitelné v situaci, kdy zadluženost domácností v naší republice překročila úvěrovou zadluženost podnikatelské sféry.

Co tedy s Vašimi dluhy???

 

 

Tématem pohledávek se zde nebudeme nijak obšírně zabývat. Řešení pohledávek dnes náš právní řád upravuje poměrně solidně, byť jde o zdlouhavý proces, lze se formou platebních rozkazů a exekucí svého práva poměrně snadno domoci. Pochopitelně hovoříme o právu, nikoli o inkasu peněz, které je právě s ohledem na zdlouhavost procesu s postupujícím časem stále obtížnější. Mnoho dlužníků má dnes již několik exekucí a tak dlužníkovi další exekutor v pořadí už nemá co vzít.

Existuje zde řada inkasních agentur, jejichž práce je však limitována právními možnostmi, kdy kromě drobného obtěžování dlužníka nemohou nijak razantně působit na dlužníka a pro protřelého neplatiče mají váhu drobného hmyzu. Jistě, pro nezkušeného dlužníka, který při stěhování zapomněl zaplatit nějakou tu složenku, je to stres, ale to je tak všechno. O tom, že tyto agentury jsou různých kvalit a schopností není třeba se nějak rozepisovat, dle našich zkušeností vydělávají spíše na lenosti věřitele než na vlastní aktivní práci.

A nakonec je zde skupina skutečně vymáhacích firem, ale to se pohybujeme spíše v oblasti šedé sféry než normálního byznysu. Dnes je však situace taková, že kde není co vzít, ani tyto agentury nemají šanci uspět.

Po dlouholetých zkušenostech v této oblasti je naše doporučení jednoznačné: je-li problém s pohledávkou, zažalovat. Hned! Po nabytí právní moci rozsudku dát na exekuci. Hned!

Jde-li o pohledávku za právnickou osobou, je třeba se ještě zabývat osobní odpovědností a ručením statutárních orgánů, zejména v době před zahájením insolvenčního řízení a podobně.

 

Podívejme se však na problém z pozice dlužníka. Nemám nejmenší zájem dlužníka obhajovat, ale mnohdy rozumné řešení dluhové situace může vést k řešení, které do značné míry uspokojí věřitele a dlužníkovi pomůže pokračovat ve své podnikatelské činnosti, případně vést dále normální život. Život s pěti exekucemi na krku již opravdu nelze považovat za normální, to snad uzná každý.

 

Základním řešením je pochopitelně postup podle insolvenčního zákona. Vše v pořádku, zejména u právnických osob, u fyzických osob však narazíme na problém který vyjadřuje nový insolvenční zákon (182/2006) v §244, kde říká naprosto jasně, že pohledávky po ukončení konkurzu nezanikají.

Celkově je zákon po všech novelách a úpravách poměrně zbytečně komplikovaný a už jen podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení je docela komplikované a často bývá soudem zamítnuto pro právní vady. Velkou překážkou je nyní soudní praxe, kdy je standardně požadována od podávajícího záloha na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč. Řada úpadců nebo navrhovatelů si to ani neuvědomí, podají pracně návrh a pak zjistí, že na tuto zálohu prostě nemají peníze a řízení je zastaveno. Zbytečná práce a ztráta času pro všechny. Vhodné zákonné řešení v této oblasti by jistě pomohlo i k tomu, aby z Obchodního rejstříku byla vymazána obrovská spousta firem, které nic nemají, nic nedělají a s ohledem na závazky nemají šanci se zrušit bez konkurzního řízení. Nejvíce nešťastné je zde postavení likvidátorů, kterým nezaniká funkce uplynutím funkčního období jako statutárním orgánům, a kteří bez investice oněch 50tis.Kč z vlastní kapsy nemají šanci se problematické společnosti zbavit.

 

Jaké možnosti má drobný dlužník, který se dostane pod tlak inkasních agentur? V zásadě má možnosti dvě. Buď podlehnout a zaplatit inkasní agentuře včetně většinou neoprávněně a nesmyslně vyúčtovaných poplatků označených jaké náklady na správu pohledávky a náklady na inkaso a podobně, nebo problém řešit. Řešením je zde pouze a jen dohoda s věřitelem, nikoli inkasní agenturou, která není skutečným věřitelem. Pochopitelně nehovoříme o případu, kdy došlo ke skutečnému postoupení pohledávky. Ideální je zaplatit přesně dlužnou částku přímo věřiteli (a nikoli agentuře) podle původně vystaveného dokladu a s agenturou vůbec nekomunikovat, protože v té chvíli do vztahu mezi (teď již bývalým) dlužníkem a věřitelem nemají co mluvit.

A pochopitelně, pokud činnost inkasní agentury překročí únosnou mez (za kterou považuji osobně tak nejvýš dva dopisy, nálepky na domě už ne), je třeba zvážit, zda už to není problém, který by měla řešit Policie České republiky.

 

A co v případě exekuce? Mnoho dlužníků nechápe, že dohoda s exekutorem o čemkoli prostě není možná. Exekutor má své přesně dané zákonné možnosti a povinnosti a jeho úkolem je pohledávku zinkasovat, nikoli řešit. A spolu s tím si dlužníci neuvědomují, že stále existuje možnost dohody s věřitelem, který má pak právo podat návrh na zastavení exekuce. Řekněme třeba příklad, kdy se dlužník s věřitelem dohodne na okamžité úhradě dlužné částky bez penále a ukončení exekuce. Odpadnou všechny úroky, penále a hlavně náklady exekuce. Úspora v řádu desítek procent. A hlavně řada věřitelů na tuto dohodu ráda přistoupí, protože čekat na výsledek exekuce je mnohdy také nekonečný proces.

Zde je také doporučení zcela jasné: dohoda s věřitelem.

 

Zajímavé možnosti se také skýtají při řešení celkové zadluženosti podniků a obchodních společností. Bývá to obvykle otázka množství závazků, drobných i těch velkých, jasných i sporných.

Dlužník zde může postupovat tak, že se postupně dohodne se všemi věřiteli na rozumném postupu. Tím mohou být splátkové kalendáře nebo sleva při okamžité platbě, která se stvrdí dohodou o narovnání se zánikem zbytku dluhu a všech penalizací.

Efektivní postup zde je určitě použití specializované firmy, která za dohodnutých podmínek skoupí všechny závazky dlužníka a již předem má s dlužníkem sjednán postup dalšího řešení, nejlépe opět cestou dohody o narovnání vzájemných vztahů. Takovéto řešení může snížit zadluženost až o desítky procent a může tak pomoci udržet podnik v chodu a pracovat na jeho dalším rozvoji.

Je prostě třeba mít na paměti, že pohledávky jsou dnes prostě také zboží, které se prodává a kupuje za dohodnuté ceny. A to dokonce nejen pohledávky z obchodního styku, ale také úvěrové pohledávky. A mnohdy lze dosáhnout velmi zajímavých cen.

Zde pak můžeme jen doporučit použití služeb specializované firmy. Z jednoho prostého psychologického pohledu a důvodu. Jestliže za věřitelem přijde dlužník vyjednávat, věřitel zajásá a logicky tlačí dlužníka ke zdi. Pokud za věřitelem přijde cizí firma s finanční nabídkou, je to prosté obchodní jednání o ceně bez osobních emocí a starých vztahů.

 

Prostě pohledávky i dluhy je možno řešit, jen je třeba vůle a aktivita. Na obou stranách se zaváhání nevyplácí.

 

 

Autor: JFP