Česká finanční poradenská a.s.
Vodařská 232/2
619 00 Brno - Horní Heršpice
IČ: 45274070

Založeno 1992

Proč Česko nedožene Německo?

Od konce komunismu/socialismu v naší zemi se pravidelně objevuje v médiích i v politických diskusích otázka: Kdy Česká republika dožene ekonomicky Německo?

Nikdy!

Proč?

Protože jsme ty Švédy vyhnali! Myslím tím roku 1648 z okolí Prahy a 1645 z okolí Brna.

Protože Fridrich Falcký roku 1620 nevěřil, že na Bílé hoře bitva skutečně proběhne a šel raději na oběd s anglickými vyslanci, místo aby mocně vedl boj z jinak výhodného postavení a vyhnal papežence z našich zemí.

Protože jsme prostě nakonec zůstali katolickou zemí, respektive dopustili rekatolizaci, a nezůstali ve skupině úspěšných a bohatých protestantských zemí, byť jsme k tomu měli dost dobře našlápnuto!

 

NEPOKRADEŠ – osmé Boží přikázání

Naše kulturní a právní tradice, České i Evropské, vycházejí jednoznačně z tradic židovsko – křesťanských, jejichž základy jsou formulovány v Písmu svatém, tedy Starém a Novém zákoně. Pro maximální zjednodušení právních pravidel a morálních hodnot bylo jako základ všeho vždy uváděno Desatero přikázání. Osmé přikázání podle knihy Exodus pak praví: „nepokradeš“. V průběhu času, drobných úprav, výkladů i mírného překrucování původního textu se toto přikázání stalo v dnešním katechismu přikázáním sedmým. Nic se však nezměnilo na jeho textu, obsahu i výkladu. NEPOKRADEŠ!

Čtvrtá průmyslová revoluce

Průmyslová revoluce je něco, co přichází živelně, přirozeným vývojem. Stejně tak jako přicházejí společenské a sociální revoluce. Vlády to mohou ve svých programech i v reálných krocích podporovat, jako ta Německá, nebo ignorovat, jako ta Česká, ale to je asi tak všechno, co s tím mohou udělat.

Prostě revoluce je tady. Nemůžeme ji zrušit, zastavit, ovládat, měli bychom však přemýšlet o tom, jak ji maximálně vhodně využít.

Nové území, nová pravidla, nová ekonomika

 

Planeta Země je již zcela osídlena, rozebrána, rozparcelována, rozdělena, a tak již není šance někde vytvořit zcela nový a nezávislý stát s novými pravidly politickými, právními a ekonomickými. Veškeré změny v pravidlech probíhají formou změn pravidel stávajících a v Evropské Unii hlavně pak vymýšlením pravidel nových, kterými se úředníci snaží život občana co nejvíce zkomplikovat.

Dobro a zlo, Delfy a Harvard, ekonomie a ekonomika…

Dobro a zlo – filosofické pojmy s nejasnou definicí (jejichž upřesnění se dnes nikdo nevěnuje, stejně jako filosofii) 

Delfy – věštírna skrytě zaměstnávající finanční analytiky (prostřednictvím jiných ctihodných institucí)

Harvard – jedna z univerzit plodících ekonomy s mylným přesvědčením, že dělají exaktní vědu (kteří nám toto přesvědčení vnucují)

Ekonomie – věda společenská a historická (nikoliv věda přírodní a exaktní)

Ekonomika – finanční stav věcí veřejných, který si žije svým vlastním životem (jelikož akceptuje náhodné prvky z jiných oblastí)

 

A do toho všeho trocha matematiky…